Sunday, 24 October 2010

Päivi

Sanomisiani on vääristelty / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa / Voiko Pride-kulkuetta vastaan tehdyn typerän hyökkäyksen tulkita myös vastareaktioksi poliittisen eliitin voimakkaalle arvoliberalistiselle kehitykselle? Demokraattisessa yhteiskunnassa tulee erityisesti huolehtia siitä, että perhepolitiikassa sallitaan rauhallinen, avoin keskustelu ja erilaisten mielipiteiden esittäminen / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa / En ole vaatinut ”eheyttämistä” homoseksuaaleille / hänellä on oikeus saada vertais- ja muuta tukea seksuaalisen identiteetin eheytymiseen / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa / homoseksuaalisissa suhteissa eläminen on Jumalan tahdon vastaista / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa / Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti niin homosuhteista kuin muista avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa / Miehen ja naisen muodostamalla avioliitolla tulee yhteiskunnassa olla erityisasema / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa / Miksi homoseksuaalin henkilön elinkumppanista pitäisi tulla hänen lapsensa juridinen vanhempi? / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa / Marginaalisten lapsen aseman parannusten verukkeella ollaan nyt murtamassa ihmiskunnan historian luonnollisinta oikeussuhdetta / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa / Miksi äidin naiskumppanista pitää tehdä ”äiti”? / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa / Mielestäni oikea askel tässä vaiheessa olisi se, että näiden lasten asema turvattaisiin käräjäoikeudessa tapahtuvan huoltajuuden vahvistamisen ja perintökaaren muutoksen kautta ilman sisäistä adoptio-oikeutta / En ole missään yhteydessä kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa

No comments:

Post a Comment