Wednesday, 22 September 2010

paula

yksi tai useampi erittäin myrkylliseksi luokiteltu aine, sinkki (30), koboltti (27), kupari (29), nikkeli (28), uraani (92), puu, turve, maakaasu, hiili (6), litium (3), arseeni (33), seleeni (34), beryllium (4), telluuri (52), tallium (81), yksi tai useampi syövyttävä aine, lyijy (82), antimoni (51)

No comments:

Post a Comment